KIDOFTOMORROWVoila! Nu ligger jag uppe på Kid Of Tomorrows People register så vet ni någon som behöver en "vanlig" modell till något så boka mig!

Inga kommentarer: