MAILPROBLEMS

Jag har märkt att mailen till Shopen inte funkar så bra, alltså contact@shopgarde-robe.com och därför tänkte jag be er alla att skicka mail till shopgarderobe@hotmail.com tills vidare. Om ni har några frågor osv. Annars går det alltid bra att ringa!

I've noticed that the mail to the shop doesn't work, contact@shopgarde-robe.com. So please if you have any questions or if you just want to write something to me send it to shopgarderobe@hotmail.com until further notice. Or just call me!

Inga kommentarer: